Батьківський клуб «Оберіг»

Рисунок1

 

 

Батьківський клуб “Оберіг”

 

 

 

Результативність виховного процесу залежить від того, як складаються відносини між педагогами, учнями та  батьками.

Сім’я по праву вважається головним чинником і умовою розвитку та виховання дитини. Саме тут вона народжується, тут отримує зачатки фізичного і духовного розвитку (позитивні чи негативні), перші знання про навколишній світ, тут формуються перші навички та вміння у всіх видах діяльності, початкові критерії оцінки добра, істини, краси. Тут протікає велика частина його життєдіяльності, закладаються основи  відносин зі світом, тобто починається процес виховання.

Сім’я зі школою створює той найважливіший комплекс факторів вихованого середовища, який визначає успішність або неуспішність всього навчально-виховного процесу

Сучасна сім’я розвивається в умовах якісно нової суперечливої суспільної ситуації. З одного боку, спостерігається поворот суспільства до проблем сім’ї, розробляються і реалізуються комплексні цільові програми із зміцнення та підвищення її значущості у вихованні дітей. З іншого боку, спостерігаються процеси, які призводять до загострення сімейних проблем. Це, перш за все, падіння життєвого рівня більшості сімей, вирішення проблем економічного, а часом і фізичного виживання. Це, певним чином, посилило соціальну тенденцію самоусунення багатьох батьків від вирішення питань виховання і особистісного розвитку дитини.

Отже, в складних сучасних умовах сім’ї потрібна систематична і кваліфікована допомога з боку кваліфікованих педагогів школи. Процес взаємодії сім’ї і школи спрямований на активне включення батьків у навчально-виховний процес, позаурочну діяльність, активну співпрацю з дітьми та педагогами.

Практична робота педагогів з батьками дітей в нашій школі реалізується через колективні та індивідуальні форми взаємодії:

– психолого-педагогічну освіту;

– батьківсько-педагогічний аналіз (вивчення сім’ї з метою виявлення її можливостей з виховання своїх дітей, аналіз проміжних і кінцевих результатів їхньої спільної діяльності);

– батьківська співучасть у роботі педагога (формування активної педагогічної позиції батьків);

– батьківська співтворчість.

Основні напрямки співпраці сім’ї та школи

  1. Єдність вимог до учнів.
  2. Узгодженість дій (закони, що захищають сім’ю та дитину, знання обома сторонами психологічних особливостей розвитку дитини).
  3. Взаємодоповнення впливів (авторитет батьків, особистість учителя, єдине трактування впливу вулиці, засобів масової інформації).
  4. Подолання недоліків у формуванні особистості (робота з дітьми, які перебувають в особливо важких умовах, психологічна корекція).
  5. Спільна робота по закріпленню та розвитку успіхів дитини.
  6. Підвищення педагогічної культури батьків.
  7. Різні форми співпраці з батьками.

Однією із форм активної співпраці є робота батьківського клубу «Оберіг»

В єдиній команді працюють Антонова  Зоя Валентинівна, шкільний психолог  та класні керівники дитячих колективів.

Координатором роботи клубу є заступник директора з виховної роботи Чуба Олена Володимирівна.