Вчителі

15378717

 

 

“Учителем школа стоїть …”

           О. Сухомлинський

 

 

Особистість учителя була й залишається ключовою фігурою педагогічного процесу. Саме через діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального й духовного потенціалу нації, розвиток сучасної науки й техніки, збереження й примноження культурної спадщини.

Ефективне функціонування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 87 імені О.П.Довженка міста Києва передбачає здійснення кадрової політики шляхом створення сприятливих умов для формування професійного, сталого, дієздатного, творчого колективу, розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня та його професіонального самовдосконалення.

У кадровій політиці школи можна виділити такі пріоритети:

  • організація психолого-педагогічного супроводу особистісної зміни педкадрів, вироблення власної атестаційної політики на основі нормативних документів;
  • усвідомлена гнучкість в управлінні педагогічним простором;
  • умотивованість розстановки педагогічних кадрів;
  • орієнтація на компетентність педагога, його свободу у виборі форм і методів роботи, професійну відповідальність, потребу в самовираженні і
  • визнанні особистих досягнень (участь в семінарах, конференціях, конкурсах);
  • створення умов для прояву творчості і професійного зросту, заохочення самоосвітньої діяльності;
  • формування толерантності, створення позитивного емоційного середовища;
  • моральне заохочення.

Результатом зваженої кадрової політики є низький відсоток плинності педагогічних кадрів і зростання кількості вчителів вищої категорії в колективі.