Виховна робота

Система виховної роботи школи

77

Зміст виховної роботи школи

 • художньо-естетичне виховання, сприяння творчому розвитку, оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями;
 • громадянське, правове, національно-патріотичне виховання;
 • екологічне, природоохоронне виховання, туристсько-краєзнавча робота, екскурсійна діяльність;
 • трудове виховання, формування навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства, профорієнтація;
 • художньо-естетичне виховання, сприяння творчому розвитку, оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями;
 • формування навичок суспільно-корисної праці, формування креативності, ініціативності, правосвідомості, працездатності;
 • формування здорового способу життя,сприяння гармонійному та творчому розвитку особистості, соціалізація дітей у суспільстві;
 • розвиток учнівського самоврядування;
 • родинно-сімейне виховання;
 • робота з громадськими та благодійними організаціями.

Основні принципи виховання:

 • національної самоспрямованості;
 • культуропровідності;
 • цілісності;
 • суб’єкт – суб’єктної взаємодії;
 • адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості;
 • особистісної орієнтації;
 • превентивності;
 • технологізації.